werken met kennis en vanuit het hart

Het belangrijke werk van deBabyspecialist

Lange tijd is er naar de PM-er gekeken als enkel een ‘opvang’ van kinderen. Kinderopvang is echter een vak dat van groot belang is voor de toekomst van individuele kinderen, hun gezinnen en de maatschappij als geheel. Het welzijn van baby’s in de opvang en hun ouders kan positief beïnvloed worden door de deskundigheid en het handelen van pedagogisch medewerkers. Beginnend bij de aller jongste kinderen.

de babyspecialist als professional

deBabyspecialist® is een pm-er met een totaalpakket aan competenties om de behoeften van iedere individuele baby te kunnen onderzoeken en het pedagogisch handelen op af te stemmen. deBabyspecialist werkt mèt kennis en vànuit het hart. Zij streeft naar blije baby’s die vanuit een gevoel van veiligheid en welbevinden de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en zich moeiteloos ontwikkelen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of lees de verhalen.
'Opleiding met een hoofdletter'
Wendy, eigenaar van KDV * lees Wendy's verhaal
‘Er is rust op de babygroep’ * lees Denises ervaring
‘Deze visie levert enorme bijdrage aan kwaliteit’
Rudie, directeur Hoera Kindercentra * lees Rudies visie