deBabyspecialist voor kinderopvang

Opleiding tot deBabyspecialist®
De opleiding voor deBabyspecialist® levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker. De pijlers van de opleiding: kennis, vaardigheden en (innerlijke) attitude brengen een gedragsverandering teweeg die voorafgegaan wordt door een intrinsieke motivatie de kwaliteit van opvang voor iedere individuele baby te verhogen. Door het aanbieden van nieuwe kennis, het ontwikkelen van (interactieve) vaardigheden, het aanspreken van eigen intuïtie en het onderzoeken van de innerlijke grondhouding wordt de nieuwsgierigheid van de deelnemer gestimuleerd. Deze nieuwsgierigheid leidt tot een hernieuwd besef om het dagelijks pedagogisch handelen verder te ontwikkelen. Daarmee is de opleiding tot deBabyspecialist® een aanvulling op de basisopleiding/werkervaring, waarmee de pm-er werkt aan de pedagogisch bedoelen van Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven. De diepgang van de opleiding maakt dit tot een intensieve training die in korte tijd een blijvende gedragsverandering in gang zet.

De opleiding voor deBabyspecialist® onderscheidt zich door de unieke deskundige visie op ontwikkeling van baby’s, een grote gerichtheid op het sociaal-emotioneel welbevinden van de baby in kinderopvang en het stimuleren tot aangaan van een pedagogisch partnerschap met ouders.

Tijdens de lesdagen schept de trainer een leerklimaat waarin de attitude-groei van de pedagogisch medewerker essentieel is en reflecteren op professioneel handelen een voortdurend proces is. De integratie van het geleerde vind plaats door opdrachten en huiswerk. Door deze werkwijze wordt per individuele pm-er, op haar eigen niveau en tempo, kennis vergroot en verdiept en haar vaardigheden uitgebreid. Dit geeft de pm-er handvatten om voor baby’s in de kinderopvang en hun ouders, iets bijzonders te kunnen betekenen.

De pedagogisch medewerker als specialist
In deze opleiding worden pedagogisch medewerkers opgeleid tot specialisten op het gebied van het werken met baby’s in de dagopvang. deBabyspecialist® is een pm-er met een totaalpakket aan competenties om de behoeften van iedere individuele baby te kunnen onderzoeken en het pedagogisch handelen op af te stemmen. deBabyspecialist® werkt mèt kennis en vànuit het hart. Zij streeft naar blije baby’s die vanuit een gevoel van veiligheid de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en zich moeiteloos ontwikkelen. Hiervoor heeft zij zich hechtingsgeoriënteerde interactieve vaardigheden eigen gemaakt en een handelingsvisie ontwikkelt die gekenmerkt wordt door:

 1. Bieden van zorg en opvang vanuit betrokkenheid en een positieve hechtingsrelatie.
 2. Voorzien in toegewijde interactie met een stabiele en vertrouwde volwassene.
 3. Stressreductie door pedagogisch handelen en nabijheid van de vertrouwde volwassene.
 4. Een sfeer en prikkelomgeving afgestemd op de specifieke behoeften van de baby.
 5. Facilitering van een algemene gezonde ontwikkeling, positief welbevinden en betrokkenheid.
 6. Pedagogisch partnerschap met ouders

Incompany en open inschrijving
De opleiding bestaat uit 6 classicale lesdagen van 7,5 uur. Tussen de lesdagen zijn tussenpozen van 3 a 4 weken om het geleerde te kunnen toetsen en internaliseren. Op verschillende manieren wordt de stof aangeboden, aansluitend bij mogelijke individuele leerstijlen van iedere deelnemer.

De opleiding wordt aangeboden op basis van open inschrijving of als incompany-training op locatie in het kinderdagverblijf. Incompany-trainingen zijn aantrekkelijk voor een groep vanaf 6 deelnemers. Wij gaan graag met u in overleg over uw wensen en mogelijkheden en bieden u op basis hiervan een passende offerte. Vraag informatie aan door middel van de onderstaande keuzemogelijkheid.


 • Na het afronden van de opleiding is de pedagogisch medewerker uitgegroeid tot deBabyspecialist® in kinderopvang. Zowel haar kennis over ontwikkeling en behoeften van baby’s is uitgebreid, alsook dat ze zich bewuster is van alle mogelijkheden die ze heeft en zal dit in de praktijk laten zien.

  1. deBabyspecialist® heeft kennis over de ontwikkeling van 0-1 jarigen.
  2. de Babyspecialist® herkent (verborgen) signalen van baby’s, kan deze duiden, uitleggen aan derden en hierop sensitief en adequaat reageren.
  3. deBabyspecialist® werkt vanuit een complementaire en contextuele visie. Heeft oog voor de belangen van de groep en de behoeften van de individuele baby.
  4. deBabyspecialist® heeft middelen en technieken tot haar beschikking die bruikbaar zijn in de groepssituatie en ondersteunend zijn aan de behoeften van de baby.
  5. deBabyspecialist® heeft vaardigheden ontwikkelt en een innerlijke grondhouding die een pedagogisch partnerschap met ouders mogelijk maakt.


 • De investering op basis van open inschrijving is €1620,00 per deelnemer.

  Voor een incompany opleidingstraject gaan wij graag met u in overleg over uw wensen en mogelijkheden en bieden u op basis hiervan een passende offerte. Vraag informatie aan door middel van de onderstaande keuzemogelijkheid.

  Inbegrepen zijn:

  • Lesdagen
  • Huiswerk + individuele beoordeling huiswerkopdrachten
  • Reader deBabyspecialist®
  • Certificaat deBabyspecialist®
  • Uitgebreide lunch, koffie en thee

  Het opleidingsgeld is exclusief aanschaf van boeken voor eigen gebruik en evt. overnachtingskosten.

  Studiebelasting
  De studiebelasting is ongeveer 14 uur per maand; verdeeld in lesdagen, lezen, verslaglegging en huiswerkopdrachten. Het is belangrijk voor deelnemers om voorafgaand aan de start van de opleiding afspraken te maken over besteding/vergoeding van uren t.b.v. lesdagen en huiswerk met de werkgever.

  Aanwezigheidsplicht
  Het is belangrijk om rekening te houden met de aanwezigheidsplicht. Wij hanteren een 100 procent aanwezigheidsverplichting en enkel in onvoorziene persoonlijke omstandigheden mag maximaal 10 procent gemist worden.

  Verplichte literatuur
  Deelnemers worden verplicht 2 boeken te lezen van een beschikbaar gestelde literatuurlijst die zij ontvangen op lesdag 1.


 • De opleiding tot deBabyspecialist® is een aanvulling op de reguliere basisopleiding zoals vereist voor het werken in de kinder- en gastouderopvang.
  Basisvoorwaarde voor toelating is een minimaal een afgeronde MBO-opleiding op niveau 3.

  Tevens dien je als deelnemer rekening te houden met de volgende voorwaarden:

  • Voor het vervullen van de opdrachten is het noodzakelijk dat je werkzaam bent met baby’s;
  • Je kunt gebruikmaken van een computer en hebt ervaring met het werken in MS Word en met Email voor het maken en verzenden van het huiswerk;
  • Je beschikt over een smartphone/tablet voor het maken van een (eenmalige) filmopname.


 • De opleiding deBabyspecialist in Kinderopvang wordt aangeboden op basis van open inschrijving of als incompany opleiding.

  Open inschrijving start in november 2021 (in Weert, Limburg)

  Lestijden:
  Aankomst: 9:15 – 9:30
  Lesblok 1: 9:30 – 12:30
  Lunch: 12:30 – 13:00
  Lesblok 2: 13:00 – 17:00

  Lesdata:

  vrijdag 14 januari 2022
  vrijdag 11 februari 2022
  vrijdag 11 maart 2022
  vrijdag 8 april 2022
  vrijdag 13 mei 2022
  vrijdag 10 juni 2022

 


 • De opleiding deBabyspecialist in Kinderopvang wordt aangeboden op basis van open inschrijving of als incompany opleiding. Bij een incompany opleiding wordt de opleidingslocatie binnen uw organisatie ingepland.

  Open inschrijving locatie Weert
  Bij binnenkomst in het Cwartier gebouw kun je je melden bij de centrale receptie en aangeven dat je een afspraak hebt met Lindekracht.

  Adres:
  Lindekracht (in Gebouw Cwartier)
  Beekstraat 54
  6001 GJ Weert
  Mobiel: 06-36 54 15 13

  Parkeren:
  Je kunt op de parkeerplaats naast Cwartier betaald parkeren.
  Navigeer naar parkeerplaats Oud Gasthuisplein in Weert en kies vervolgens het parkeerdek (linkse oprijlaan).


 • Download hier de volledige folder van de opleiding deBabyspecialist® in Kinderopvang.