IKK proof; eerder opleiding dan cursus

Deze opleiding door de CAO-partijen goedgekeurd als scholingsaanbod voor PM-ers die met baby’s werken. De opleiding voldoet ruimschoots aan de criteria en leerdoelen. Hiermee zijn we een unieke partner voor kinderopvang-organisaties die hun winst willen investeren in pedagogische kwaliteit.

De door het FCB opgestelde leerdoelen richten op het vergaren van kennis over de ontwikkeling van baby’s en bijbehorende mijlpalen. Tevens zijn in scholing vaardigheden belangrijk voor het ondersteunen van baby’s in hun slaap-voedingsritme, spel en interacties. Bovenop deze doelen zet onze scholing zich ook in voor het vergroten van het reflectief vermogen van pm-ers en hebben wij ruimschoots aandacht voor hechting van baby’s.

In onze opleiding gaan we uit van de gedachte dat baby’s zich welbevinden en kunnen ontwikkelen wanneer zij een diepgaande relatie ervaren met hun verantwoordelijke verzorger. Enkel wanneer de baby zich gehoord, gezien en begrepen voelt door de pm-er en er effectief gereageerd wordt op zijn behoefte zal hij hij zich prettig voelen op het kinderdagverblijf. Dit bereik je door in te zetten op het faciliteren van een hechtingsrelatie, een pedagogisch partnerschap met ouders en een pm-er die haar pedagogisch handelen kan afstemmen op elk individuele kind.

De opleiding voor babyspecialist is dan ook geen cursus, maar met recht een diepgaande opleiding te noemen. We zijn dan ook trots als pm-ers met jarenlange kinderopvang-ervaring achteraf zeggen: “Wat heb ik veel geleerd!”