Opleidingsaanbod

In deze, voor IKK goedgekeurde, opleiding tot deBabyspecialist® leert de pedagogisch medewerker de behoeften van iedere individuele baby te onderzoeken en hoe het pedagogisch handelen hierop zo goed mogelijk af te stemmen. De theoretische kennis en de praktische vaardigheden die het belang van deze afstemming onderbouwen, worden op een prettige, interactieve manier aangeboden. De focus ligt op het bouwen aan de vertrouwensrelatie met de baby, het ondersteunen van de ontwikkeling van fysieke autonomie en het aangaan van pedagogisch partnerschap met ouder(s).

De opleiding levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de pedagogisch medewerker. De pijlers van de opleiding: kennis, vaardigheden en (innerlijke) attitude brengen en gedragsverandering teweeg die voorafgegaan wordt door een intrinsieke motivatie de kwaliteit van opvang voor iedere individuele baby te verhogen. Door het aanbieden van nieuwe kennis, het aanspreken van eigen intuïtie en het onderzoeken van de innerlijke grondhouding wordt de nieuwsgierigheid van de deelnemer gestimuleerd. Deze nieuwsgierigheid leidt tot een hernieuwd besef om het dagelijks pedagogisch handelen te ontwikkelen.

Pedagogisch medewerker wordt specialist

Pedagogisch medewerkers worden opgeleid tot specialisten. deBabyspecialist is een pm-er met een totaalpakket aan competenties om de behoeften van iedere individuele baby te kunnen onderzoeken en het pedagogisch handelen op af te stemmen. Zij ziet de belangen van de individuele baby en kan heeft oog voor de groep. deBabyspecialist streeft naar blije baby’s die vanuit een gevoel van veiligheid de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en zich moeiteloos ontwikkelen. Hierbij gaat zij uit van het belang van:
* Sociaal-emotionele ontwikkeling: aangaan van hechting en onderzoeken van autonomie.
* Ontwikkeling van fysieke autonomie: het eigen lichaam eigen maken en leren gebruiken.
* Pedagogisch partnerschap met ouders: gelijkwaardige samenwerking t.b.v. het welbevinden van de baby.

deBabyspecialist werkt mét kennis en vanuit het hart

Onderscheidend
Dit opleidingsaanbod onderscheidt zich door de unieke, brede en deskundige visie op ontwikkeling van baby’s, een aanhoudende focus op het sociaal-emotioneel welbevinden van de baby in kinderopvang het bieden van praktische handvatten voor pm-ers alsmede aanknopingspunten voor beleidsverbeteringen en het stimuleren tot aangaan van een pedagogisch partnerschap met ouders. Bovendien is de volledige opleiding Dunstan Babytaal voor professionals geïntegreerd.
Deze 6-daagse opleiding vergroot en verdiept kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerk(st)ers, geeft hen handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te kunnen betekenen en inspireert hen om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Praktisch
De opleiding duurt 6 dagen, verdeeld over zo’n 20 weken, en heeft een studiebelasting van 14 uur per maand.

Incompany
De opleiding wordt aangeboden als incompanytraining op locatie in het kinderdagverblijf. Incompany-trainingen zijn aantrekkelijk voor een groep vanaf 6 deelnemers. Wij gaan graag met u in overleg over uw wensen en mogelijkheden en bieden u op basis hiervan een passende offerte. Vraag informatie aan  via het contactformulier.

Kwaliteitsborging
Om het geleerde te borgen en een verregaande kwaliteitsverbetering in de baby-opvang te realiseren is er de mogelijkheid tot licentie. Door licentie kan een kinderdagverblijf zich onderscheiden van omringende organisaties op het gebied van de kwaliteit van babyopvang.