Stichting Kinderopvang Meijel

De licentie babyspecialistisch kinderdagverblijf is voor ons een meerwaarde om “een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 14 jaar op basis van eigen aanleg en mogelijkheden” te bieden.
Het eerste levensjaar is cruciaal en legt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling.

We investeren in een veilige en vertrouwde hechtingsrelatie, waarbij we op maat pedagogische voorwaarden scheppen voor iedere baby.
In de eerste maanden communiceert een baby aan de hand van reflexgeluiden (Dustan babytaal) die uiteindelijk overgaan in huilen. Door sensitief en responsief te reageren op hetgeen we bij een baby observeren, leert een baby dat we hem of haar begrijpen. We doen ons uiterste best om antwoord te geven op hun behoefte (‘vraag’). We betrekken de baby hier actief bij door te benoemen wat we zien en doen.

Door een kraamvisite door de vaste verzorgers van hun baby krijgen ouders al eerder een beter contact. De verzorging en begeleiding wordt intensief afgestemd met ouders. Door onze kennis en ervaringen met hun baby te delen, zorgen we samen voor een optimaal dagritme dat past bij hun baby.

De pedagogisch medewerkers op de werkvloer zien en ervaren de meerwaarde van de investering in de babytijd. Dit merken ze onder andere in het contact met ouders, het welbevinden van de baby op de groep en in het bespreekbaar maken van de behoefte van de baby naar oudere kinderen op de groep.

SKM is altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de opvang en heeft dankzij het babyspecialistisch werken een betere doorgaande lijn gecreëerd voor kind en ouders. Het werken op een verticale groep houdt voor de baby ook in dat de opgebouwde band met de vaste pedagogisch medewerkers in stand blijft, ook na hun eerste verjaardag.

Opgeleid: 2017
Licentie: 2018